No.14 การรักษาความปลอดภัย (Security) วิชาระบบปฏิบัติการ1
ข่าวสาร
รู้จัดกับ Acronis True Image โปรแกรมโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์
รู้จัดกับ Acronis True Image โปรแกรมโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์
   โปรแกรมAcronis True Image โคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์ ใช้สำรองข้อมูล โคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์ทั้งลูก การโคลนนิ่งไปยังหลายๆเครื่อง สามารถสร้างแผ่นบู๊ต
Padfone 2 เร็วแรงกว่าใคร
Padfone 2 เร็วแรงกว่าใคร
   Padfone 2 เร็วแรงกว่าใคร สเปคดีที่สุดของโทรศัพท์แห่งอนาคต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ดั่งใจ ถ่ายภาพต่อเนื่อง 100 ภาพ ไม่พลาดทุกความประทับใจ
รับแปลเอกสารราชการ
รับแปลเอกสารราชการ
   รับแปลเอกสารราชการ โดยศูนย์งานแปลทีไอเอส Tis-Translaiton บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านงานแปลภาษา ซึ่งมีนักแปลที่ชำนาญการแปลเอกสารราชการ ทั้งในด้านกฎหมาย
ASUS VivoTab และ ASUS Vivo Tab RT แท็บเล็ตประสิทธิภาพดีเยี่ยม
ASUS VivoTab และ ASUS Vivo Tab RT แท็บเล็ตประสิทธิภาพดีเยี่ยม
   ASUS VivoTab และ ASUS VivoTab RT แท็บเล็ตประสิทธิภาพดีเยี่ยมที่โดดเด่นด้วยจอภาพระดับ HD แบบ Super IPS+ ให้ภาพชัดใส สีสันโดดเด้ง
การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ Computer Hacking
การเจาะระบบคอมพิวเตอร์ Computer Hacking
   เป็นการเจาะเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อขโมยข้อมูล สอดแนม แอบดู ทำความเสียหาย บนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ส่งไฟล์แปลกปลอมหรือไวรัส
โน๊ตบุ๊ค รุ่นต่างๆ กล้องประเภทต่างๆ

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคแปลงตัวเลขจำนวนเงินเป็นตัวอักษร Project PHP


แจกโปรเจคPHPฟรี

ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ >> ระบบปฎิบัติการ OS (operating system) >> No.14 การรักษาความปลอดภัย (Security) วิชาระบบปฏิบัติการ1

No.14 การรักษาความปลอดภัย (Security) วิชาระบบปฏิบัติการ1

No.14 การรักษาความปลอดภัย(Security) วิชาระบบปฏิบัติการ1

อัพเดทวันที่: 26 มี.ค. 2557

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคคำนวนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า Project PHP


สภาพแวดล้อมของการรักษาความปลอดภัย

คำว่า “การรักษาความปลอดภัย“ (security) และคำว่า “การป้องกัน“ (protection)  2 คำนี้อาจใช้ทดแทนกันได้

แต่การรักษาความปลอดภัย(security) จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจในเรื่องของแฟ้มข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์จะไม่ได้ถูกอ่านหรือแก้ไขโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การรักษาความปลอดภัย” (security) นั้นจะหมายถึงการอ้างถึงปัญหาทั้งหมด

คำว่า กลไกการป้องกัน” (protection mechanisms)  จะใช้ในการอ้างถึงกลไกเฉพาะด้านของโปรแกรมระบบที่ใช้ในการป้องกันข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์

การรักษาความปลอดภัยจะมีความหมายอยู่หลายด้าน   แต่ที่สำคัญมีอยู่ 3 ด้านคือ
          1.การสร้างความเสียหาย
          2.ลักษณะของผู้ประสงค์ร้าย
          3.ข้อมูลสูญหายโดยเหตุสุดวิสัย

การสร้างความเสียหาย (Threats)

ระบบคอมพิวเตอร์จะมีเป้าหมายทั่วไปอยู่ 3 ประการเพื่อทำการตอบโต้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบ
      -เป้าหมายแรกคือความลับของข้อมูล (data confidentiality)  จะเกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลลับให้ลับ
      -เป้าหมายที่สอง คือ ความเชื่อถือได้ของข้อมูล (data integrity) จะหมายถึงผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลจะไม่สามารถเข้าไปทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
      -เป้าหมายที่สาม การที่ระบบยังคงทำงานอยู่ได้ (system availability) หมายถึงการที่ไม่มีใครสามารถที่จะทำการรบกวนการทำงานของระบบ  ทำให้ระบบไม่สามารถทำงานต่อไปได้

ผู้ประสงค์ร้าย (Intruders)

ประเภทต่าง ๆ ของผู้ประสงค์ร้ายคือ
         -ผู้ใช้ทั่วไปที่ชอบสอดรู้สอดเห็น    พนักงานหลาย ๆ คนในบริษัทจะมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวซึ่งเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คในสำนักงาน
         -คนภายในที่ชอบสอดแนม  นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ พนักงานควบคุมเครื่อง และ พนักงานทางด้านเทคนิคต่าง ๆ  ส่วนใหญ่แล้วบุคคลกลุ่มนี้จะคิดอยู่เสมอว่าการทำลายการรักษาความปลอดภัยของระบบนั้นเป็นการท้าทายความสามารถของตัวเอง
         -ผู้ที่พยายามสร้างรายได้ให้กับตนเอง   โปรแกรมเมอร์ของธนาคารบางคนพยายามขโมยเงินจากธนาคารที่เขาทำงานอยู่   รูปแบบการขโมยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ
         -ผู้ที่จารกรรมข้อมูลทางทหารหรือทางธุรกิจ    การจารกรรมจะหมายถึงการพยายามอย่างจริงจังและการสร้างรายได้อย่างมหาศาลโดยคู่แข่งหรือต่างประเทศ  เพื่อที่จะขโมยโปรแกรม ข้อมูลลับทางด้านการค้า  เทคโนโลยี การออกแบบวงจร  แผนการทำธุรกิจ ฯลฯ

อีกประเภทหนึ่งของสิ่งที่เข้ามารบกวนการทำงานระบบที่เพิ่งจะปรากฎตัวออกมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้คือ ไวรัส

ไวรัสคือส่วนหนึ่งของโค้ดที่เขียนขึ้นมาและมันจะเขียนตัวมันเองซ้ำ ๆ แล้วสร้างความเสียหายบางอย่าง  ซึ่งคนที่เขียนไวรัสขึ้นมาก็คือผู้ประสงค์ร้ายที่มีความสามารถสูงทางด้านเทคนิค

ข้อแตกต่างระหว่างผู้ประสงค์ร้ายและไวรัสก็คือ
       -ผู้ประสงค์ร้ายจะหมายถึงบุคคลที่พยายามจะผ่านเข้าไปในระบบเพื่อสร้างความเสียหาย
       -ในขณะที่ไวรัสจะหมายถึงโปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นมาและทำให้แพร่กระจายไปเพื่อสร้างความเสียหาย
       -ผู้ประสงค์ร้ายจะทำลายระบบที่เฉพาะเจาะจงหรือทำลายข้อมูลเฉพาะที่ต้องการทำลาย  แต่ไวรัสโดยปกติแล้วจะทำลายสร้างความเสียหายทั่ว ๆ ไป

ข้อมูลสูญหายโดยเหตุสุดวิสัย (Accidental Data Loss)

สาเหตุพื้นฐานที่ทำให้ข้อมูลสูญหายโดยเหตุสุดวิสัย คือ
       -ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว สงคราม จลาจล หรือ หนูกัดเทปหรือแผ่นดิสก์
       -ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาด เช่น การทำงานผิดพลาดของซีพียู  แผ่นดิสก์หรือเทปเสียหาย  เน็ตเวิร์คเสีย  หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ
       -ข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การบันทึกข้อมูลผิดพลาด  หยิบเทปผิดม้วนหรือหยิบดิสก์ผิดแผ่น  เทปหรือดิสก์สูญหาย  ฯลฯ


loginก่อนดาวน์โหลด
กรุณาสมัครสมาชิกหรือlogin ก่อนดาวน์โหลดไฟล์

กดlike เพื่อติดตามข่าวสารและโปรเจค โค้ดใหม่ๆอัพเดทอยู่เสมอ

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวม Project PHP


Tag : การรักษาความปลอดภัย (Security) การสร้างความเสียหาย (Threats) กลไกการป้องกัน ผู้ประสงค์ร้าย (Intruders)แสดงความคิดเห็น

Error Query [SELECT * FROM m_member where m_b_id='224' ]