ข่าวสาร
google earth คืออะไร
google earth คืออะไร
    เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการดูภาพถ่ายทางอากาศ พร้อมค้นหาเส้นทาง ผังเมือง แผนที่การคมนาคม ซึ่งโปรแกรมนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบงาน
แอพพลิเคชั่นติ๊กเก้อ ถ่ายรูป แนวๆ กวนๆ | Android Apps
แอพพลิเคชั่นติ๊กเก้อ ถ่ายรูป แนวๆ กวนๆ | Android Apps
   แอพพลิเคชั่นติ๊กเก้อ เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีโดยAndroid Apps เป็นแอพพลิเคชั่นถ่ายภาพสุดแนว พร้อมสติกเกอร์สุดสวยเท่ๆมากมายให้เลือกใช้งาน เลือกลายได้ตามชอบใช้
เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาบาล การแพทย์
เว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพ โรงพยาบาล การแพทย์
   บทความฉบับนี้ ผมจะคัดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โรงพยาบาล แพทย์มาฝาก เท่าที่จะค้นหามาได้ ซึ่งเอาไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ลองเข้าไปดู
ASUS GAMING Series โน้ตบุ๊คออกแบบเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะ
ASUS GAMING Series โน้ตบุ๊คออกแบบเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะ
   โน้ตบุ๊ค ASUS GAMING Series ประสิทธภาพระดับสุดยอดสำหรับคอเกม ทำลายทุกสถิติสำหรับคอเกม ด้วยประสิทธิภาพที่ไม่ประนีประนอม
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์
   วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา จากหลอดสุญญากาศที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง
โน๊ตบุ๊ค รุ่นต่างๆ กล้องประเภทต่างๆ

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคคำนวณเกรด กลางภาคและปลายภาค Project PHP


แจกโปรเจคPHPฟรี

ข่าวสารเทคโนโลยี >> คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อัพเดทวันที่: 06 ธ.ค. 2556

วีดีโอน่ารู้ : เทคโนโลยีน่ารู้ Ep2 อย่าตั้งรหัสผ่านเดียวกันกับทุกเว็บไซต์ หรือทุกAccount


คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หมายถึง ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการทำงาน  ตลอดจนเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในระบบประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งเขียนด้วยโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  เช่น ภาษา C++, JAVA, Visual BASIC

คำศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับ Software ที่ควรรู้

      -Commercial Software ซอฟท์แวร์ที่ผลิตเพื่อจัดจำหน่าย  
      -Shareware ซอฟท์แวร์ที่ผู้ผลิตให้ทดลองใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง
      -Freeware ซอฟท์แวร์ที่ผู้ผลิตอนุญาตให้ใช้ได้ฟรี  (ผู้ผลิตยังคงเป็นเจ้าของ) ผู้ผลิตไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงต้นฉบับ
      -Public-Domain Softwareซอฟท์แวร์ที่ผู้ผลิตยกให้เป็นสมบัติของสาธารณะ ไม่มีลิขสิทธิ์

ประเภทของ Software

      1.ซอฟท์แวร์ระบบ (Systems Software)  มี 2 ประเภท
          1.1.ระบบปฏิบัติการ (Operating System)   ชุดโปรแกรม ที่อยู่ระหว่างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์  มีหน้าที่ จัดการส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น  CPU หน่วยความจำ ที่เกี่ยวข้อมูลสำรอง  และเครื่องพิมพ์  จัดการในส่วนของการติดต่อกับผู้ใช้ ให้บริการโปรแกรมประยุกต์อื่น เช่น การรับข้อมูล การแสดงผล  โดยโปรแกรมประยุกต์จะถูกเรียกใช้เริ่มต้นทำงานผ่านระบบปฏิบัติการ และได้รับการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องการผ่านทางระบบปฏิบัติการด้วย
          1.2.ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator) เนื่องจากคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าแต่ภาษาเครื่องเท่านั้น    จึงต้องมีตัวแปลภาษาเพื่อแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ให้เป็นภาษาเครื่อง (Machine Language) โปรแกรมต้นฉบับ หรือ โปรแกรมที่เราเขียน เรียกว่า  Source Code  โปรแกรมที่ใช้ Translator แปลแล้ว เรียกว่า Object Code

        ซอฟท์แวร์ระบบ โปรแกรมที่ทำหน้าที่ติดต่อกับส่วนประกอบต่างๆ  ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และอำนวยเครื่องมือสำหรับทำงานพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์ เช่น การแสดงรายชื่อแฟ้ม การ copy    การแสดงผลทางจอภาพ

     2.ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) โปรแกรมที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ มี 2 ประเภท    
          2.1.ซอฟท์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software) หรือ Special Purpose Software เหมาะกับงานเฉพาะด้าน เช่น  โปรแกรมคำนวณค่าน้ำ โปรแกรมสำหรับการฝากถอนเงิน  มักไม่มีจำหน่ายทั่วไป  ต้องพัฒนาเอง (เขียนโปรแกรมเอง)  หรือจ้างผู้อื่นให้พัฒนาให้โดยเฉพาะ สำหรับงานบางด้าน เช่น ระบบบัญชี หรือ ระบบสินค้าคงคลัง มีวางจำหน่ายแต่ก็มักมีราคาสูง

          2.2.ซอฟท์แวร์สำหรับใช้งานทั่วไป (General Purpose Software) หรือ General Purpose Software เป็นซอฟท์แวร์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป  แบ่งได้ดังนี้
                 -ซอฟต์แวร์ตารางวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Spreadsheet) เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft Excel 
                 -ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Word Processing) เช่น CU Writer และ Microsoft  Word 
                 -ซอฟต์แวร์การพิมพ์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Publishing) มีความสามารถ   ด้านการจัดเอกสาร การเรียงพิมพ์ การจัดสีที่สูงกว่าซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
                 -ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software) เช่น   Microsoft PowerPoint
                 -ซอฟต์แวร์กราฟิก  (Graphic Software) สำหรับสร้าง ตกแต่งรูปภาพต่าง ๆ  เช่น Adobe Photoshop
                 -ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล (Database Software) มีความสามารถ ด้านการสร้าง และจัดการแฟ้มข้อมูล การค้นหา และการเรียกใช้ข้อมูล   เช่น dBASE III Plus, Microsoft Access, Oracle, DB2, Microsoft SQL, Sybase, Informix เป็นต้น
                 -ซอฟต์แวร์สื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Software)      เช่น   โปรแกรมการร่วมคุยกัน   ส่งจดหมาย  หรือจองตั๋วผ่านทางอินเตอร์เน็ต
                 -ซอฟต์แวร์ค้นหาข้อมูล  (Resource Discovery Software)    สำหรับค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  เช่น Archie, Gopher, Search Engine ใน World Wide Web เป็นต้น

ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาของมนุษย์ คือ คำพูด ตัวอักษร หรือ สัญลักษณ์ เป็นต้น
ภาษาของเครื่องคือเลขฐานสอง (ซึ่งใช้เลข 0 หรือ 1 แทนสัญญาณไฟฟ้า)
เราเรียกภาษาที่ใช้เลขฐานสองในคอมพิวเตอร์ ว่า ภาษาเครื่อง (Machine Language)
 

Tag : คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซอฟท์แวร์ระบบ ซอฟท์แวร์ประยุกต์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน

ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่พบบ่อย พร้อมวิธีแก้ไข ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่พบบ่อย พร้อมวิธีแก้ไข

คอมพิวเตอร์ เมื่อใช่งานไประยะหนึ่ง ย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดา และในบทความชิ้นนี้จะรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่พบได้บ่อย ๆ กับการใช้งาน

กระบวนการสร้างเว็บไซต์ กระบวนการสร้างเว็บไซต์

การจะสร้างเว็บไซต์ซักหนึ่งเว็บล้วนต้องมีกระบวนการ อาทิ อาจเริ่มจากความชอบ อยากจะเผยแพร่ความรู้เรื่องใดๆให้คนอื่นได้รับรู้

เว็บไซต์เกี่ยวกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงเรียนฝึกอาชีพ เว็บไซต์เกี่ยวกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย  โรงเรียนฝึกอาชีพ

บทความฉบับนี้ ผมจะคัดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ต่างๆมาฝาก เท่าที่จะค้นหามาได้ ซึ่งเอาไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ลองเข้าไปดู

หน้าหลัก
ความตั้งใจ
กว่าจะเป็นเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์

คุยกับผู้ทำเว็บไซต์
-เริ่มต้นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ติดตามข่าวสาร กด Like เลย
เกี่ยวกับเรา
e-mail : support@rangforever.com


ได้รับการสนับสนุนโดย


----
รวบรวมข่าวสารไอที เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาphp css javascript jsp c# แจกโปรแกรมที่เขียน แจกระบบ แจกโค้ดฟังก์ชันต่างๆ สอนการใช้งานโปรแกรมออฟฟิศ word excel โปรแกรมตกแต่ง ตัดต่อ สร้างภาพ adobe photoshop adobe Illustrater จัดเต็มกับความรู้ในเนื้อหาโปรแกรมเมอร์แบบเจาะลึก พร้อมวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม การเขียนโปรแกรม เพิ่มความรู้ ปูทักษะการเขียนโปรแกรมแบบฟรีๆ พร้อมเรียนรู้ไปกับเราได้ที่ www.rangforever.com