ข่าวสาร
จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการใช้คอมพิวเตอร์
จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการใช้คอมพิวเตอร์
   ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง กำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก
ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
   คอมพิวเตอร์ที่พวกเราใช้งานกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นใช้ทำงาน ใช้เล่นเกม ใช้สนทนา เข้าเว็บไซต์ต่างๆ รู้หรือไม่ว่ามีส่วนประกอบของอุปกรณ์อะไรบ้างที่รวมกัน
HTTPS ปลอยภัยจริงหรือ !
HTTPS ปลอยภัยจริงหรือ !
   HTTPS คือระบบความปลอดภัยของ HTTP protocol สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่อง server และ client ที่คิดค้นขึ้นโดยบริษัท Netscape เมื่อปลายปี ค.ศ.1994
Padfone 2 เร็วแรงกว่าใคร
Padfone 2 เร็วแรงกว่าใคร
   Padfone 2 เร็วแรงกว่าใคร สเปคดีที่สุดของโทรศัพท์แห่งอนาคต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้ดั่งใจ ถ่ายภาพต่อเนื่อง 100 ภาพ ไม่พลาดทุกความประทับใจ
เริ่มต้นใช้งานFacebook สมัครใช้งานfacebook ตอนที่2
เริ่มต้นใช้งานFacebook สมัครใช้งานfacebook ตอนที่2
   ทำความรู้จักกับFacebookไปแล้วในตอนที่1 ในตอนนี้Adminจะพาทุกคนไปสมัครใช้งานFacebook เพื่อเข้าไปสู่โลกแห่งโซเชียลเน็ตเวิร์ดที่ใหญ่ที่สุดกันเลย
โน๊ตบุ๊ค รุ่นต่างๆ กล้องประเภทต่างๆ

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคคำนวณพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้า Project PHP


แจกโปรเจคPHPฟรี

ข่าวสารเทคโนโลยี >> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อัพเดทวันที่: 25 พ.ย. 2556

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคคำนวนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า Project PHP


คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ จัดการกับข้อมูล ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ

คุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ คือ การที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งหรือ โปรแกรมล่วงหน้าได้  (Programmable)นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับขุดคำสั่ง  หรือโปรแกรมที่เลือกมาใช้งาน  ทำให้สามารถนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

1. ความเร็ว (Speed)  สามารถทำงานได้เป็นเป็นพันล้านคำสั่งใน 1 วินาที
2. ความเชื่อถือได้ (Reliable) ทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนอย่างไม่มีข้อผิดพลาด
3. ความถูกต้องแม่นยำ (Accurate) วงจรคอมพิวเตอร์ให้ผลการคำนวณที่ถูกต้องเสมอ  หากผิดพลาดมักจะเกิดจากข้อมูล หรือโปรแกรม
4. เก็บข้อมูล หรือสารสนเทศมาก ๆ ได้ (Store Massive Amount of Data or  Information)
5. ย้ายข้อมูลหรือ สารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว (Move Data or Information)  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก

ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์

•ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)
        เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีกำลังมากที่สุด ราคาแพงที่สุด สามารถประมวลผลคำสั่งได้นับพันล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที ส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และใช้กับข้อมูลที่ต้องการความเร็วสูง เช่น การขุดเจาะน้ำมัน , พยากรณ์อากาศ , การวิจัยอาวุธ เป็นต้น
• เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)
        เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลคำสั่งได้นับร้อยล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที ส่วนใหญ่ใช้กับงานธนาคาร บริษัทประกันและโรงแรม ปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์สำหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ก็เป็นเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
• มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)
         เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล และราคาไม่สูงเกินไป
• เวิร์คสเตชัน (Workstation บางครั้งเรียก Supermicro)        
• ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)
• พีดีเอ (PDA- Personal Digital Assistant)
          เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาได้เหมือนกับโน๊ตบุ๊ค แต่มีขนาดเล็กกว่า คือสามารถใส่กระเป๋าได้ คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ ช่วยงานในด้านเก็บข้อมูล เช่น นัดหมาย , เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือเก็บข้อมูลส่วนตัว บางครั้งจะเรียกคอมพิวเตอร์แบบนี้ว่า "คอมพิวเตอร์ปากกา" เนื่องจากมีลักษณะเป็นปากกา สามารถรับข้อมูลโดยการเขียนด้วยลายมือโดยตรงบนจอรับภาพแบบสัมผัสได้นั้นเอง
• คอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network Computers)
           เป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้เชื่อมต่อเพื่อการติดต่อสื่อสารกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สายที่เชื่อมกันโดยตรงภายในอาคารที่เรียกว่า "LAN" (Local Area Network) หรือแม้แต่การเชื่อมต่อในระยะไกลๆข้ามประเทศ โดยใช้สายโทรศัพท์ที่เรียกว่้า "อินเทอร์เน็ต" Internet
• คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded  Computers)
 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 
1.ฮาร์ดแวร์  (Hardware) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องพิมพ์ ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ได้แก่

         1. หน่วยรับข้อมูล  (Input  Unit)
         2. หน่วยประมวลผลกลาง  (Central Processing Unit หรือ CPU)
         3. หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit)
         4. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)
         5. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง  (Secondary Storage Unit)

2.ซอฟต์แวร์  (Software) หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือ โปรแกรมซึ่งสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานต่าง ๆ ตามต้องการ โดยเขียนขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ซอฟต์แวร์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ

       1. ซอฟต์แวร์ระบบ  (System Software) ทำหน้าที่จัดการและควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์และอำนวยเครื่องมือสำหรับทำงานพื้นฐาน
       2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์  (Application Software) เน้นการช่วยทำงานต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้  ตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน 
       3.บุคลากร (Peopleware) หมายถึง ผู้ใช้หรือเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ   ซึ่งสามารถสรุปเป็นลักษณะงานได้ดังนี้
                   1. การดำเนินการกับเครื่องและอุปกรณ์     เช่น   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry Operator)
                   2. การพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม    ได้แก่   นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
                   3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ    ได้แก่   นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer)

 

Tag : คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา โน้ตบุ๊ค เอซุส ประวัติศาสตร์ความเป็นมา โน้ตบุ๊ค เอซุส

เอซุสจัดว่าเป็นหนึ่งในโน้ตบุ๊คยอดนิยมอันดับต้นๆในบรรดายี้ห้อโน้ตบุ๊คอีกมากมาย วันนี้ผมจะมาเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาให้ฟังกัน

ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN Technology ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless LAN Technology

เครือข่ายไร้สาย หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องหรือมากกว่าจำนวนหนึ่งที่สามารถสื่อสารถึงกันได้ด้วย โปรโตคอลการสื่อสาร

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารราชการ โดยศูนย์งานแปลทีไอเอส Tis-Translaiton บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านงานแปลภาษา ซึ่งมีนักแปลที่ชำนาญการแปลเอกสารราชการ ทั้งในด้านกฎหมาย

หน้าหลัก
ความตั้งใจ
กว่าจะเป็นเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์

คุยกับผู้ทำเว็บไซต์
-เริ่มต้นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ติดตามข่าวสาร กด Like เลย
เกี่ยวกับเรา
e-mail : support@rangforever.com


ได้รับการสนับสนุนโดย


----
รวบรวมข่าวสารไอที เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาphp css javascript jsp c# แจกโปรแกรมที่เขียน แจกระบบ แจกโค้ดฟังก์ชันต่างๆ สอนการใช้งานโปรแกรมออฟฟิศ word excel โปรแกรมตกแต่ง ตัดต่อ สร้างภาพ adobe photoshop adobe Illustrater จัดเต็มกับความรู้ในเนื้อหาโปรแกรมเมอร์แบบเจาะลึก พร้อมวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม การเขียนโปรแกรม เพิ่มความรู้ ปูทักษะการเขียนโปรแกรมแบบฟรีๆ พร้อมเรียนรู้ไปกับเราได้ที่ www.rangforever.com