ข่าวสาร
LINE เกมเศรษฐี คลาสสิคสุดฮิต | Android Apps
LINE เกมเศรษฐี คลาสสิคสุดฮิต | Android Apps
   แอพพลิเคชั่นLINE เกมเศรษฐี เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีโดยAndroid Apps ถือเป็นแอพพลิเคชั่นเกมเศรษฐีสุดคลาสิก เปิดให้ทอยลูกเต๋าพร้อมเดินผจญภัยไปกับเกม
BeautyPlus-Magical Camera ตกแต่งภาพ | Android Apps
BeautyPlus-Magical Camera ตกแต่งภาพ | Android Apps
   แอพพลิเคชั่นBeautyPlus-Magical Camera แอพพลิเคชั่นฟรีจากAndroid Appsซึ่งจะพาคุณไปเพลิดเพลินกับการตกแต่งภาพง่ายๆที่จะทำให้ภาพคุณสวยขึ้นเพียงไม่กี่นาที
nexus 7 แท็บเล็ตที่ดีเยี่ยมในขนาดเหมาะมือ
nexus 7 แท็บเล็ตที่ดีเยี่ยมในขนาดเหมาะมือ
   Nexus 7 สร้างสรรค์โดยเอซุส มาพร้อม NVIDIA Tegra 3 ควอด์คอร์ ที่เร็ว แรง ลื่นไหล ตอบสนองทันใจ รันหลายแอพพร้อมกันได้ตลอดเวลา พร้อมจอภาพขนาด 7 นิ้ว
เว็บไซต์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิก
เว็บไซต์เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิก
   บทความฉบับนี้ ผมจะคัดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม การทำเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆมาฝาก เท่าที่จะค้นหามาได้
 อีคอมเมิร์ซ E-Commerce คืออะไร
อีคอมเมิร์ซ E-Commerce คืออะไร
   อี-คอมเมิร์ช (E-Commerce) หรือคำอย่างเป็นทางการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) เป็นการทำธุรกรรม หรือการซื้อขาย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โน๊ตบุ๊ค รุ่นต่างๆ กล้องประเภทต่างๆ

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคคำนวนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส Project PHP


แจกโปรเจคPHPฟรี

ข่าวสารเทคโนโลยี >> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อัพเดทวันที่: 25 พ.ย. 2556

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคบวกเลขโดยใช้Onkeyup Javascript Project PHP


คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ จัดการกับข้อมูล ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ แทนความหมายในสิ่งต่าง ๆ

คุณสมบัติที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ คือ การที่สามารถกำหนดชุดคำสั่งหรือ โปรแกรมล่วงหน้าได้  (Programmable)นั่นคือคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับขุดคำสั่ง  หรือโปรแกรมที่เลือกมาใช้งาน  ทำให้สามารถนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

1. ความเร็ว (Speed)  สามารถทำงานได้เป็นเป็นพันล้านคำสั่งใน 1 วินาที
2. ความเชื่อถือได้ (Reliable) ทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนอย่างไม่มีข้อผิดพลาด
3. ความถูกต้องแม่นยำ (Accurate) วงจรคอมพิวเตอร์ให้ผลการคำนวณที่ถูกต้องเสมอ  หากผิดพลาดมักจะเกิดจากข้อมูล หรือโปรแกรม
4. เก็บข้อมูล หรือสารสนเทศมาก ๆ ได้ (Store Massive Amount of Data or  Information)
5. ย้ายข้อมูลหรือ สารสนเทศจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว (Move Data or Information)  ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก

ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์

•ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer)
        เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีกำลังมากที่สุด ราคาแพงที่สุด สามารถประมวลผลคำสั่งได้นับพันล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที ส่วนใหญ่ใช้ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และใช้กับข้อมูลที่ต้องการความเร็วสูง เช่น การขุดเจาะน้ำมัน , พยากรณ์อากาศ , การวิจัยอาวุธ เป็นต้น
• เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)
        เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลคำสั่งได้นับร้อยล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที ส่วนใหญ่ใช้กับงานธนาคาร บริษัทประกันและโรงแรม ปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์สำหรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ก็เป็นเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
• มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer)
         เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล และราคาไม่สูงเกินไป
• เวิร์คสเตชัน (Workstation บางครั้งเรียก Supermicro)        
• ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)
• พีดีเอ (PDA- Personal Digital Assistant)
          เป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาได้เหมือนกับโน๊ตบุ๊ค แต่มีขนาดเล็กกว่า คือสามารถใส่กระเป๋าได้ คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ ช่วยงานในด้านเก็บข้อมูล เช่น นัดหมาย , เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือเก็บข้อมูลส่วนตัว บางครั้งจะเรียกคอมพิวเตอร์แบบนี้ว่า "คอมพิวเตอร์ปากกา" เนื่องจากมีลักษณะเป็นปากกา สามารถรับข้อมูลโดยการเขียนด้วยลายมือโดยตรงบนจอรับภาพแบบสัมผัสได้นั้นเอง
• คอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network Computers)
           เป็นการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้เชื่อมต่อเพื่อการติดต่อสื่อสารกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สายที่เชื่อมกันโดยตรงภายในอาคารที่เรียกว่า "LAN" (Local Area Network) หรือแม้แต่การเชื่อมต่อในระยะไกลๆข้ามประเทศ โดยใช้สายโทรศัพท์ที่เรียกว่้า "อินเทอร์เน็ต" Internet
• คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded  Computers)
 
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 
1.ฮาร์ดแวร์  (Hardware) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องพิมพ์ ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ได้แก่

         1. หน่วยรับข้อมูล  (Input  Unit)
         2. หน่วยประมวลผลกลาง  (Central Processing Unit หรือ CPU)
         3. หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit)
         4. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)
         5. หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง  (Secondary Storage Unit)

2.ซอฟต์แวร์  (Software) หมายถึง ชุดคำสั่ง หรือ โปรแกรมซึ่งสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานต่าง ๆ ตามต้องการ โดยเขียนขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง ซอฟต์แวร์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ

       1. ซอฟต์แวร์ระบบ  (System Software) ทำหน้าที่จัดการและควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์และอำนวยเครื่องมือสำหรับทำงานพื้นฐาน
       2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์  (Application Software) เน้นการช่วยทำงานต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้  ตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน 
       3.บุคลากร (Peopleware) หมายถึง ผู้ใช้หรือเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ   ซึ่งสามารถสรุปเป็นลักษณะงานได้ดังนี้
                   1. การดำเนินการกับเครื่องและอุปกรณ์     เช่น   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry Operator)
                   2. การพัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม    ได้แก่   นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
                   3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ    ได้แก่   นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer)

 

Tag : คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

ASUS PRO Series โน้ตบุ๊คสำหรับองค์กร แข็งแกร่ง มีคุณภาพ ASUS PRO Series โน้ตบุ๊คสำหรับองค์กร แข็งแกร่ง มีคุณภาพ

ASUS Pro Series โน้ตบุ๊คสำหรับองค์กร ที่ต้องการทั้งความแข็งแกร่งของวัสดุ คุณภาพการผลิตที่ยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพที่ไม่เป็นรองใคร

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา จากหลอดสุญญากาศที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง

โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บไซต์ โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บไซต์

ในการจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแต่ละเว็บ เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือเขียนโค้ดเว็บไซต์ ซึ่งโปรแกรมเขียนโค้ดก็มีให้เลือกใช้งานอยู่หลายโปรแกรม

หน้าหลัก
ความตั้งใจ
กว่าจะเป็นเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์

คุยกับผู้ทำเว็บไซต์
-เริ่มต้นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ติดตามข่าวสาร กด Like เลย
เกี่ยวกับเรา
e-mail : support@rangforever.com


ได้รับการสนับสนุนโดย


----
รวบรวมข่าวสารไอที เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาphp css javascript jsp c# แจกโปรแกรมที่เขียน แจกระบบ แจกโค้ดฟังก์ชันต่างๆ สอนการใช้งานโปรแกรมออฟฟิศ word excel โปรแกรมตกแต่ง ตัดต่อ สร้างภาพ adobe photoshop adobe Illustrater จัดเต็มกับความรู้ในเนื้อหาโปรแกรมเมอร์แบบเจาะลึก พร้อมวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม การเขียนโปรแกรม เพิ่มความรู้ ปูทักษะการเขียนโปรแกรมแบบฟรีๆ พร้อมเรียนรู้ไปกับเราได้ที่ www.rangforever.com