ข่าวสาร
Bangkok MRT แอพพลิเคชั่นการเดินทางด้วยMRT| Android Apps
Bangkok MRT แอพพลิเคชั่นการเดินทางด้วยMRT| Android Apps
   แอพพลิเคชั่นBangkok MRT เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีโดยAndroid Apps จัดว่าเป็นแอพพลิเคชั่นทีใช้คำนวณระยะเวลาการเดินทางด้วยMRT ซึ่งถือว่าเป็นแอพพลิเคชั่น
การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity
การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ Cybersecurity
   ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าขึ้น ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นเรื่อที่ง่ายมาก รวมไปถึงการทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต เหมือนมีธนาคารทุกแห่งใกล้บ้าน
Cymera-Photo Editor, Collage ตกแต่งภาพ | Android Apps
Cymera-Photo Editor, Collage ตกแต่งภาพ | Android Apps
   แอพพลิเคชั่นCymera-Photo Editor, Collage แอพฟรีจากAndroid Appsที่จะพาคุณไปตกแต่งภาพในไลด์สไตล์ของคุณเอง โดยมีฟังก์ชั่นให้ใช้งานมากมายตั้งแต่Live Filters
วงจรอับคืออะไร
วงจรอับคืออะไร
   วงจรอับคือกลุ่มของโปรเซสที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ทำงาน (blocking) อันมีผลสืบเนื่องมาจากการแย่งชิงกันใช้งานทรัพยากร หรือการสื่อสาร
ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
   คอมพิวเตอร์ที่พวกเราใช้งานกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นใช้ทำงาน ใช้เล่นเกม ใช้สนทนา เข้าเว็บไซต์ต่างๆ รู้หรือไม่ว่ามีส่วนประกอบของอุปกรณ์อะไรบ้างที่รวมกัน
โน๊ตบุ๊ค รุ่นต่างๆ กล้องประเภทต่างๆ

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคคำนวนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส Project PHP


แจกโปรเจคPHPฟรี

โปรแกรมที่เขียน >> โปรแกรมที่เขียนโดยภาษา PHP >> โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยภาษาphp

โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยภาษาphp 

โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยภาษาphp

อัพเดทวันที่: 18 พ.ค. 2558

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคแบบแปลนบ้านแจกฟรี Project C#


โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นโค้ด ที่พัฒนาด้วยภาษาphp โดยเป็นโปรแกรมหาอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ เช่น 100 บาทไทย เท่ากับ 358.76 เงินเยนของญี่ปุ่น ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนดังเช่นที่แสดงในโปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามค่าอัตราแลกเปลี่ยนตามเวลา จึงอาจไม่ถูกต้องตามหลักจริงๆนักๆ แต่ขอให้นักพัฒนาโปรแกรมใช้อ้างอิงในการนำไปศึกษาพัฒนาโปรแกรมคำนวณอัตรา เงินแลกเปลี่ยนต่างประเทศกัน ลองไปดาวน์โหลดโค้ดได้ด้านล่าง

วีดีโอ

index.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ตัวอย่าง โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
    background-color:#69C;
    color:#fff;
}
-->
</style></head>

<body>
 
    <form action="process.php" method="post">
<table width="500" border="0" align="center">
    <tr>
      <td colspan="2">
      <div align="center"><h2>โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</h2></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="150"><div align="right">จำนวนเงิน : </div></td>
      <td width="212"><input type="text" name="money" size="20" maxlength="100" />  บาทไทย (THB)</td>
    </tr>     
    <tr>
      <td width="150"><div align="right">เลือกสกุลเงิน : </div></td>
      <td width="212"><select name="coin" >
                <option value="1" >กีบลาว (LAK)</option>
                <option value="2" >จ๊าดพม่า (MMK)</option>
                <option value="3" >ดงเวียดนาม (VND)</option>
                <option value="4" >ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)</option>
                <option value="5" >ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)</option>
                <option value="6" >ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)</option>
                <option value="7" >ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)</option>
                <option value="8" >ปอนด์ (GBP)</option>
                <option value="9" >ยูโร (EUR)</option>
                <option value="10" >ริงกิตมาเลเซีย (MYR)</option>
                <option value="11" >สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)</option>
                <option value="12" >เกาหลีวอน (KRW)</option>
                <option value="13" >เงินรูปีของอินเดีย (INR)</option>
                <option value="14" >เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY)</option>                 
              </select></td>
    </tr>  
    <tr>
      <td colspan="2"> <div align="center"><input type="submit" value="คำนวณ" /></div></td>
    </tr>   
    <tr>
      <td colspan="2" style="font-size:14px; color:#F00;" align="center"></td>
    </tr>
  </table>
<div align="center"></div>
</body>
</html>

process.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ประมวลผล โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</title>
</head>

<body>
<div align="center">
   
   <h2>โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</h2>

  <?php
  $money=$_POST['money'];   
  $coin=$_POST['coin'];
 
 
  switch ($coin) {
  case 1:
    $coin_m=240.49;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." กีบลาว (LAK)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." กีบลาว (LAK)";
    break;
  case 2:
    $coin_m=50;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." จ๊าดพม่า (MMK)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." จ๊าดพม่า (MMK)";
    break;
  case 3:
    $coin_m=600;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." ดงเวียดนาม (VND)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." ดงเวียดนาม (VND)";
    break;
   case 4:
    $coin_m=0.04;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)";
    break;
   case 5:
    $coin_m=0.05;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)";
    break;
   case 6:
    $coin_m=0.2;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)";
    break;    
   case 7:
    $coin_m=1;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD)";
    break;
   case 8:
    $coin_m=0.02;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." ปอนด์ (GBP)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." ปอนด์ (GBP)";
    break;    
   case 9:
    $coin_m=0.03;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." ยูโร (EUR)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." ยูโร (EUR)";
    break;
   case 10:
    $coin_m=0.11;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." ริงกิตมาเลเซีย (MYR)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." ริงกิตมาเลเซีย (MYR)";
    break;
   case 11:
    $coin_m=0.03;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." สหดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)";
    break;
   case 12:
    $coin_m=33;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." เกาหลีวอน (KRW)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." เกาหลีวอน (KRW)";
    break;    
   case 13:
    $coin_m=1.9;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m." เงินรูปีของอินเดีย (INR)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)." เงินรูปีของอินเดีย (INR)";
    break;
   case 14:
    $coin_m=3.58757333;
    $sum=$money*$coin_m;
    echo "1 บาทไทย (THB) = ".$coin_m."  เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY)"."<br><br>";
    echo "จำนวน ".number_format($money,2)." บาท  =  ".number_format($sum,2)."  เงินเยนของญี่ปุ่น (JPY)";
    break;    
  }
 
  ?>

 
</div>
</body>
</html>

วีดีโอน่ารู้ : เทคโนโลยีน่ารู้ Ep6 มหันตภัยจากโซเชียล เพจปลอม เพจโจร


ดูตัวอย่างโปรแกรม

เปิดไฟล์โปรแกรม

loginก่อนดาวน์โหลด
กรุณาสมัครสมาชิกหรือlogin ก่อนดาวน์โหลดไฟล์

กดlike เพื่อติดตามข่าวสารและโปรเจค โค้ดใหม่ๆอัพเดทอยู่เสมอ

Tag : โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน โปรแกรมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ภาษาphp โปรเจคphpแจกฟรี โค้ดอัตราแลกเปลี่ยน

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจค12นักษัตริย์ 12ราศี Project C#


แสดงความคิดเห็น

Error Query [SELECT * FROM m_member where m_b_id='2144' ]