อะเรย์และคอลเล็กชั่น ของภาษาjava
ข่าวสาร
โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บไซต์
โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บไซต์
   ในการจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแต่ละเว็บ เราจำเป็นต้องมีเครื่องมือเขียนโค้ดเว็บไซต์ ซึ่งโปรแกรมเขียนโค้ดก็มีให้เลือกใช้งานอยู่หลายโปรแกรม
โปรแกรมสามัญประจำเครือง
โปรแกรมสามัญประจำเครือง
   โปรแกรมสามัญประจำเครือง หรือเรียกง่ายๆว่า เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นหรือโดยส่วนใหญ่จำเป็นที่ทุกเครื่องต้องมี เราไปดูกันครับว่ามีโปรแกรมอะไร
จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการใช้คอมพิวเตอร์
จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการใช้คอมพิวเตอร์
   ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง กำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก
อย่าตั้งรหัสผ่าน รหัสเดียวกับทุกเว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บธนาคาร
อย่าตั้งรหัสผ่าน รหัสเดียวกับทุกเว็บไซต์ โดยเฉพาะเว็บธนาคาร
   ปัจจุบันคนทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์กันมากขึ้น และการใช้บริการบนโลกออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร
รับแปลเอกสารราชการ
รับแปลเอกสารราชการ
   รับแปลเอกสารราชการ โดยศูนย์งานแปลทีไอเอส Tis-Translaiton บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านงานแปลภาษา ซึ่งมีนักแปลที่ชำนาญการแปลเอกสารราชการ ทั้งในด้านกฎหมาย
โน๊ตบุ๊ค รุ่นต่างๆ กล้องประเภทต่างๆ

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคRandomรหัสผ่าน Project PHP


แจกโปรเจคPHPฟรี
การเขียนโปรแกรม >> ภาษา JAVA >> อะเรย์และคอลเล็กชั่น ของภาษาjava

อะเรย์และคอลเล็กชั่น ของภาษาjava 

อะเรย์และคอลเล็กชั่น ของภาษาjava

อัพเดทวันที่: 19 ก.พ. 2557

วีดีโอน่ารู้ : โปรเจคRandomรหัสผ่าน Project PHP


อะเรย์ในภาษาจาวาคือตัวแปรที่เป็นชนิดข้อมูลแบบอ้างอิง ที่สามารถใช้เก็บข้อมูลชนิดเดียวกันได้หลายค่า

ตัวอย่าง
    -ตัวแปรอะเรย์ที่ชื่อ ch
    -เก็บข้อมูลชนิด char
    -มีจำนวนสมาชิก 5 ตัว
    -หมายเลขสมาชิกตั้งแต่ 0 ถึง 4

ประเภทของอะเรย์

ภาษาจาวาแบ่งตัวแปรอะเรย์เป็นสองประเภทคือ  อะเรย์ของข้อมูลชนิดพื้นฐาน และอะเรย์ของข้อมูลชนิดคลาส

อะเรย์ของข้อมูลชนิดพื้นฐานคืออะเรย์ที่สามารถใช้เก็บข้อมูลที่มีชนิดข้อมูลแบบพื้นฐานชนิดใดชนิดหนึ่งได้หลายค่า เช่น  อะเรย์ของข้อมูลชนิด int   อะเรย์ของข้อมูลชนิด boolean  

อะเรย์ของข้อมูลชนิดคลาสคืออะเรย์ที่สามารถใช้เก็บข้อมูลที่เป็นออปเจ็คของคลาสใดๆได้หลายออปเจ็ค เช่นอะเรย์ของข้อมูลชนิด String

การประกาศตัวแปรอะเรย์

รูปแบบการประกาศตัวแปรอะเรย์ คล้ายกับการประกาศตัวแปรชนิดข้อมูลแบบอื่นๆ แต่ตัวแปรอะเรย์จะมีเครื่องหมาย [ ] อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง

รูปแบบ

                                                [<modifier>] dataType []variableName;

                                หรือ         [<modifier>] dataType variableName[];

ตัวอย่าง

                                                char []ch; หรือ   char ch[];

                                                Student []s; หรือ  Student s[];

การสร้างอะเรย์ของข้อมูลชนิดพื้นฐาน

อะเรย์ในภาษาจาวาจะเป็นตัวแปรแบบอ้างอิงชนิดหนึ่ง (เช่นเดียวกับ      ออปเจ็ค)

การสร้างอะเรย์จะสามารถทำได้โดยการเรียกใช้คำสั่ง new

รูปแบบ

                                variableName = new dataType[size];

ตัวอย่าง

                                ch = new char[5];

สำหรับการสร้างอะเรย์ของข้อมูลชนิดพื้นฐาน คำสั่ง new จะจองเนื้อที่ในหน่วยความจำสำหรับเก็บค่าของสมาชิกของอะเรย์ ส่วนตัวแปรอะเรย์จะเก็บตำแหน่งอ้างอิงไปยังสมาชิกของอะเรย์

การรวมคำสั่งประกาศและสร้างตัวแปร

เราสามารถที่จะรวมคำสั่งประกาศชื่อตัวแปรและคำสั่งการสร้างตัวแปร อะเรย์ไว้ในคำสั่งเดียวกันได้

รูปแบบ

                                dataType []variableName = new dataType[size];

                     หรือ    dataType variableName[] = new dataType[size];

ตัวอย่างเช่น

                                         int []x = new int[5];

การสร้างอะเรย์ของข้อมูลชนิดคลาส

สำหรับการสร้างอะเรย์ของข้อมูลชนิดคลาส  คำสั่ง new จะจองเนื้อที่ในหน่วยความจำสำหรับเก็บค่าของสมาชิกของอะเรย์ ซึ่งจะเป็นเพียงแค่ตำแหน่งอ้างอิงเท่านั้น

ตัวอย่าง

                                Student []s;

                                s = new Student[3];

การสร้างออปเจ็คของคลาสให้กับสมาชิก

ดังนั้นจะต้องมีการเรียกใช้คำสั่ง new อีก เพื่อสร้างออปเจ็คของคลาสให้กับสมาชิกแต่ละตัวของอะเรย์

ตัวอย่าง

                                s[0] = new Student(“1111”,“Thana”,3.0);

                                s[1] = new Student(“2211”,“Somchai”,2.10);

                                s[2] = new Student(“3331”,“Supansa”,3.1);

การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสมาชิกของอะเรย์

ค่าเริ่มต้นของสมาชิกของอะเรย์ จะถูกกำหนดให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีค่าตามค่าเริ่มต้นของชนิดข้อมูลนั้นๆ เราสามารถสร้างอะเรย์พร้อมกับกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับสมาชิกของอะเรย์เองได้

รูปแบบ

                                dataType []variableName = {value1,value2,..,valueN};

ตัวอย่าง

                int []x = {4,3,5,1,8};

                Student []s = {new Student("1111","Thana",3.0),

                                                                   new Student("2211","Somchai",2.10),

                                                                   new Student("3331","Supansa",3.1)};

อะเรย์หลายมิติ

เราสามารถที่จะประกาศอะเรย์มากกว่าหนึ่งมิติได้

กรณีของอะเรย์สองมิติ มีรูปแบบการประกาศตัวแปรดังนี้

                                [modifier] dataType [][]variableName;

     หรือ    [modifier] dataType variableName[][];

ตัวอย่าง

                                                int [][]x;

รูปแบบการสร้างตัวแปรอะเรย์สองมิติเป็นดังนี้

                                                variableName = new dataType[row][col];

ตัวอย่าง

                                                x = new int[3][4];

อะเรย์สองมิติที่แต่ละแถวมีจำนวนคอลัมน์ต่างกัน

การสร้างอะเรย์สองมิติในภาษาจาวา ไม่จำเป็นที่จำนวนคอลัมน์ของแต่ละแถวจะต้องเท่ากัน

ตัวอย่าง

                                int [][]x = new int[3][];

                                x[0] = new int[4];

                                x[1] = new int[2];

                                x[2] = new int[3];

ตัวอย่างโปรแกรม

public class TwoDimensionArrays {

                   public static void main(String args[]) {

                                  int x[][] = new int[3][];

                                  x[0] = new int[4];

                                  x[1] = new int[2];

                                  x[2] = new int[3];

                                  for(int i=0; i<x.length; i++) {

                                                for(int j=0; j<x[i].length; j++) {

                                                                x[i][j] = (i+j)*2;

                                                }

                                  }

for(int i=0; i<x.length; i++) {

                                                for(int j=0; j<x[i].length; j++) {

                                                                System.out.print(x[i][j]+" ");

                                                }

                                                System.out.println();

                                  }                           

                   }

  }

การหาขนาดของอะเรย์

ทุกอะเรย์ในภาษาจาวาจะมีคุณลักษณะที่ชื่อ length ซึ่งจะมีค่าเท่ากับจำนวนสมาชิกทั้งหมดของอะเรย์นั้น

ตัวอย่าง

                                int x[] = new int[3];

 x.length              มีค่าเท่ากับ  3

                                int x[][] = new int[3][4];

 x.length              มีค่าเท่ากับ  3

 x[1].length         มีค่าเท่ากับ  4

Tag : อะเรย์และคอลเล็กชั่น java ประเภทของอะเรย์ การประกาศตัวแปรอะเรย์ การสร้างอะเรย์ การรวมคำสั่งประกาศ การสร้างออปเจ็ค

หน้าหลัก
ความตั้งใจ
กว่าจะเป็นเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์

คุยกับผู้ทำเว็บไซต์
-เริ่มต้นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ติดตามข่าวสาร กด Like เลย
เกี่ยวกับเรา
e-mail : support@rangforever.com


ได้รับการสนับสนุนโดย


----
รวบรวมข่าวสารไอที เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาphp css javascript jsp c# แจกโปรแกรมที่เขียน แจกระบบ แจกโค้ดฟังก์ชันต่างๆ สอนการใช้งานโปรแกรมออฟฟิศ word excel โปรแกรมตกแต่ง ตัดต่อ สร้างภาพ adobe photoshop adobe Illustrater จัดเต็มกับความรู้ในเนื้อหาโปรแกรมเมอร์แบบเจาะลึก พร้อมวีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรม การเขียนโปรแกรม เพิ่มความรู้ ปูทักษะการเขียนโปรแกรมแบบฟรีๆ พร้อมเรียนรู้ไปกับเราได้ที่ www.rangforever.com